OUR BLOG

Music for insomnia

Music for insomnia

Det videnskabelige grundlag for effekten af musik i forhold til forbedring af søvnen, slås nu fast med resultaterne af ph.d. Kira Vibe Jespersens ph.d. projekt “Music for insomnia” (Ph.d. afhandling ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, godkendt 26. januar 2018).

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i en bred gruppe af mennesker med et forringet funktionsniveau pga. søvnløshed. Som en del af projektet lyttede deltagerne til specialdesignet musik for at sove, og resultaterne viste, at deltagerne oplevede en positiv forbedring af både søvn- og livskvalitet over en periode på blot 3 uger. Især de personer, hvis søvnproblemer specifikt drejede sig om problemer med at falde i søvn, oplevede en forbedring.

Kira Vibe Jespersen forklarer, at det giver god mening, at musikken har en positiv effekt: ”Musikken virker på søvnproblemer, fordi musik kan regulere følelser og stemninger. Musik kan få os i godt humør, det kan distrahere negative tanker, kamuflere støj, gøre os afslappede og få os i stødet til en aften i byen eller et vigtigt møde.” Hun uddyber:  ”Søvnløshed hænger ofte sammen med et forhøjet arousalniveau, og det er netop det, vi kan regulere med musikterapi”.

http://integrationsnet.dk/nyheder/ny-forskning-om-musik-som-redskab-til-bedre-soevn

Henrik Hytteballe

April 8th, 2018

No comments

Comments are closed.