OUR BLOG

Musik er hjernegymnastik og kan både hjælpe ved indlæring og inklusion.

Musik er hjernegymnastik og kan både hjælpe ved indlæring og inklusion.

Folkeskolen.dk – fagblad for undervisere bragte I juni 2012 en artikel om en workshop om musikfagets mulige samspil med skolens andre fag var en del af programmet på den musikfaglige konference. Hjerneforsker Kjeld Fredens, der især har beskæftiget sig med indlæring set fra et lægeligt synspunkt talte i dagens anledning blandt andet om nytteværdien af musikfaget som mere og andet end blot et ‘pausefag’.

“Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager. Musikudviklingen begynder i højre hjernehalvdel, men i takt med større kompleksitet breder det sig til resten. I det øjeblik, man aktiverer hjernen med musik, så laver man fitness med hjernen. Det varmer hjernecellerne op, så når vi går i gang med andre fag, så er de allerede varmet op”, sagde hjerneforsker Kjeld Fredsen.

Musik er en gave til inklusionen
Musikfaget kan ifølge forskeren ikke alene fungere som et opvarmningsband til de boglige fag, der traditionelt opfattes som mere komplekse. Begreber som rytme og puls henvender sig direkte til elevernes opfattelse af tid, og det er ifølge Kjeld Fredens vigtigt at holde fast i det potentiale, det kan udløse – også i forhold til den inklusionsudfordring, som alle lærere står med.

“Det er helt entydigt, at musikken har tidens dimension i sig, og tid har en afgørende betydning for at få udviklet vores arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen styrkes altså ved at beskæftige sig med musik, og den er nøglen til at tilegne sig al viden, også de sociale færdigheder”, sagde Kjeld Fredens.

“Hvis vi giver ADHD-børn musikundervisning i en måned, så begynder de at følge med i timen. Jeg plejer at sige, at man skal sætte nogle flere penge i musikken, for den har nøglen til inklusionen. Hvis vi ser på, hvad musik kan træne af empati, så ved vi, at gevinsten er øget social kompetence, mere selvtillid og mindre aggressivitet”, tilføjede han.

Poul Bjorn

March 3rd, 2014

No comments

Comments are closed.